Høyre har endret logo og i den forbindelse ønsker vi å kvitte oss med en del varer. Alle varer som er i kategorien «lagertømming» er nedpriset og er varer med gammel logo, til orientering. Når det gjelder gammel logo, så innser vi at den vil leve i en viss overgang og velger derfor å selge varene, kontra å destruere dem.