I MITT VALG øver barn og unge på nye ferdigheter der de lærer å ta vare på seg selv og andre. Et systematisk og langsiktig arbeid med MITT VALG bidrar til at barn og unge mestrer samspill med andre, tar ansvarsfulle valg og bygger en god psykisk helse.

I nettbutikken kan barnehager, skoler, idrettslag, foreldre og Lions kjøpe materiell som kompletterer de digitale undervisningsoppleggene som det gis tilgang til på MITT VALG-kurs. I tillegg kan man finne noe profileringsmateriell. Ta gjerne kontakt med oss på 23 24 46 35 eller mittvalg@mittvalg.no

Skal du ha tilsendt faktura venligst bruk denne lenken (Privatpersoner kan ikke få tilsendt faktura) : Mitt valg faktura